Skupina Saint-Gobain v Slovenskej republike

Na Slovensku pôsobí skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť spravujúca 4 výrobné závody, 7 značiek a viac ako 400 zamestnancov. Realizuje obrat viac ako 70 mil. Eur. Skupina Saint-Gobain navrhuje, vyrába a distribuuje vysoko výkonné stavebné materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia pre kvalitné, úsporné a udržateľné bývanie ľudí po celej republike. Ďalej vyrába sklá pre stavebníctvo i automobilový priemysel, inteligentné zatepľovacie systémy, systémy zásobovania vodou a solárne riešenia.

 

www.saint-gobain.sk

 

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava 

e-mail: recepcia@saint-gobain.com
tel: +421 2 44 45 11 03

 

 

Odborníci

Saint-Gobain Fórami Vás sprevádzajú odborníci zo spoločnosti Saint-Gobain.

Prednášajúcí

Zadajte prosím pridelené heslo.

Pokiaľ doposiaľ nemáte pridelené heslo, pošlite prosím žiadosť na e-mailovú adresu sgforum@saint-gobain.com. 

 

Ľutujeme, zadané heslo nie je správne.

Zadajte heslo: