Súčasná pozícia

Saint-Gobain Construction Products s.r.o, divízia RIGIPS

Funkcia

DWA manažér

Ing.

Juraj Mlynarčík

Pre značku Rigips pracuje od roku 1996 v rôznych pozíciách. V súčasnosti ako vedúci Technickej akadémie Rigips. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odbor Pozemné stavby, opravy a rekonštrukcie. Okrem stavebnej fyziky a protipožiarnej ochrany sa venuje intenzívne stavebnej akustike a to nie len teoretickej, ale aj praktickej stránke odboru pri organizovaní skúšok stavebných konštrukcií Rigips a vývoji nových riešení.

 

Prednašajúci odprezentuje blok na tému"Komfortné riešenia Rigips v bytových domoch".

Zadajte prosím pridelené heslo.

Pokiaľ doposiaľ nemáte pridelené heslo, pošlite prosím žiadosť na e-mailovú adresu sgforum@saint-gobain.com. 

 

Ľutujeme, zadané heslo nie je správne.

Zadajte heslo: