Súčasná pozícia

Saint-Gobain Construction Products s.r.o., divízia ISOVER

Funkcia

Produktový manažér

Ing.

Martin Keszegh

V divízii Isover, spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s.r.o. pôsobí ako produktový manažér zodpovedný za sklenú a kamennú minerálnu vlnu, PIR izolácie a systém vzduchotesnosti budov Vario. Zabezpečuje predovšetkým monitorovanie aktuálnych trendov na trhu, na základe pozorovaní následne participuje na tvorbe strategických plánov spoločnosti a zodpovedá za životný cyklus výrobkov vo zverenej časti portfólia.  Medzi jeho úlohy patrí podpora marketingovej stratégie firmy, tvorba produktových materiálov, produktové školenia a vzdelávanie zákazníkov a obchodno-technických poradcov Isover.

 

Je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, študijných programov pozemné stavby a architektúra, technické zariadenia budov. 

 

Prednašajúci odprezentuje blok na tému "Strechy trochu inak".

 

 

Zadajte prosím pridelené heslo.

Pokiaľ doposiaľ nemáte pridelené heslo, pošlite prosím žiadosť na e-mailovú adresu sgforum@saint-gobain.com. 

 

Ľutujeme, zadané heslo nie je správne.

Zadajte heslo: